VIE
Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cải tiến quản lý đào tạo

Nổi bật
Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cải tiến quản lý đào tạo
Perfetti đã ứng dụng E-Learning vào đào tạo doanh nghiệp như thế nào?
Giải pháp đào tạo nội bộ hoàn hảo dành cho Giầy Phố
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bằng nền tảng đào tạo trực tuyến CLS E-Learning là điều cần thiết đối với một hệ thống chuỗi cửa hàng như Giầy Phố.

Không chỉ triển khai giải pháp E-Learning cho các trường đại học khu vực phía bắc mà hệ thống đào tạo trực tuyến CLS E-Learning còn triển khai cho các trường đại học khu vực phía nam.
Ngoài đào tạo nhân viên ngồi trong "phòng lạnh" thì Dược phẩm Vinh Gia đã đào tạo cả nhân viên sale, nhân viên đi thị trường thường xuyên thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến CLS E-Learning.
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bằng nền tảng đào tạo trực tuyến CLS E-Learning là điều cần thiết đối với một hệ thống chuỗi cửa hàng như Giầy Phố.
0942353993